لینک دانلود تعدادی از کتابهای مهندسی و برنامه نویسی و گرافیکی که ممکن است به آنها علاقه داشته باشید در اینجا گذاشته شده. فایلها پسورد ندارند و به زبان انگلیسی هستند.


freecad a manual


Basic Part Design Tutorial: FreeCad


Introduction to LibreCAD

این نرم افزار برای رسم نقشه های دو بعدی استفاده می شود و کاملا رایگان است و حجم کمی دارد.


LibreCAD Users Extensive Manual

یک آموزش دیگر برای نرم افزار نقشه کشی رایگان LibreCAD


LibreCAD for Real Dummies a free option for Computer Aided Design

باز هم یک آموزش دیگر برای نرم افزار نقشه کشی رایگان LibreCAD .


Eloquent Javascript


HTML and Javascript for visual learners


developer Step by Step Javascript


JavaScript Tutorial


Javascript Language


LAZARUS programming and systems

لازاروس یک محیط برنامه نویسی مشابه دلفی است اما کاملا رایگان که از Object Pascal استفاده می کند.


Pascal Tutorial

یک آموزش خوب برای زبان برنامه نویسی پاسکال.


Start programming using Object Pascal: LAZARUS


Inkscape Tutorial

نرم افزار InkScape یک نرم افزار گرافیکی برای ایجاد تصاویر برداری ( vector ) است. این نرم افزار جایگزین کاملا رایگان نرم افزار Adobe Illustrator می باشد.


Inkscape Manual


A quick-start screenshot guide to Inkscape

یک راهنمای تصویری برای کار با InkScape .


Inkscape Tutorial


Full Circle: INKSCAPE SERIES SPECIAL EDITION