برچسب: variables

جدید متغیرها در پایتون

متغیرها با عملگر انتساب “=” تعریف می شوند. در واقع مقدار متغیرها را می توان بدون اعلام نوع به آنها اختصاص داد و نوع آنها می تواند در طول برنامه تغییر کند. بیایید این مساله را در قالب یک برنامه ساده امتحان کنیم: با اجرای این برنامه در خروجی این نتیجه را خواهید دید: 1 Karakit همان طور که می بینید می توان متغیرها را به راحتی بدون اعلان اولیه تعریف کرد و سپس نه تنها مقدار بلکه نوع آن را نیز می توان تغییر داد. متغیرهای عددی: سه نوع عددی در پایتون وجود دارد: Int: که اعداد صحیح هستند Float: اعداد اعشاری Complex: اعداد مختلط برای دیدن مثال برنامه زیر رابنویسید و اجرا کنید: نتیجه به شکل زیر نشان داده می شود: 5 3.14 (2+3j) به راحتی می توان متغیرهای بالا را با هم جمع و تفریق کرد و یا سایر عملیات ریاضی مجاز را روی آنها اعمال نمود. سه خط آخر برنامه را به این صورت تغییر دهید و بعد از اجرای برنامه نتیجه را ببینید: print(a + z) print(p * 2) print(z – p ) در پایتون یک تابع مفید به نام type() وجود دارد که می توان با استفاده از آن [ . . . ]

  • 268 بازدید
  • 0
  • 22 ژوئن, 2023
ادامه مطلب

جدید آموزش ایجاد رابط گرافیکی کاربر (GUI) در پایتون به وسیله Tkinter قسمت 6 – listbox

بعد از آشنایی با چند ویجت اساسی tkinter کم کم با سایر ویجت ها آشنا می شویم و این بار نوبت listbox است. در این ویجت می توان آیتمهایی را اضافه کرد یا حذف نمود. برای شروع ابتدا برنامه ای می نویسیم که یک لیست باکس را ایجاد کند و تعدادی آیتم را نمایش دهد. برنامه اولیه را در زیر می بینید: توضیح برنامه: حتما می دانید پنجره اصلی را در خطوط 1 تا 5 ایجاد کردیم. در خط 1 tkinter را با نام مستعار و کوتاه و دلخواه tk فراخوانی کردیم و در ادامه برنامه هم به جای استفاده از tkinter از همان tk که به آن اختصاص داده ایم استفاده می کنیم. در خط 6 و 7 لیست باکسی به نام lst تعریف و ابعاد و مکان آن را تعیین کردیم. در خطوط بعدی با استفاده از دستور insert آیتمهایی را به لیست باکس اضافه می کنیم و در انتها حلقه اصلی را اجرا می کنیم. بعد از اجرای برنامه پنجره زیر نمایش داده می شود: همان طور که می بینید صرفا لیست باکس به همراه آیتمهایش نمایش داده می شود و برنامه کار خاصی انجام نمی دهد. برای اینکه بتوانیم کاری روی [ . . . ]

  • 2,943 بازدید
  • 0
  • 27 می, 2021
ادامه مطلب

جدید آموزش ایجاد رابط گرافیکی کاربر (GUI) در پایتون به وسیله Tkinter قسمت 5 – متغیرها

متغیرهای tkinter Tkinter از برخی متغیرهای مخصوص به خودش برای دستکاری مقادیر ویجتها استفاده می کند. برای خواندن مقدار فعلی چنین متغیری ، روش ()get را فراخوانی می کنیم و مقدار چنین متغیری را می توان با روش ()set تغییر داد. متغیر رشته ای: name = StringVar() متغیر integer: age = IntVar() متغیر اعشاری یا float: score = DoubleVar() متغیر Boolean: flag = BooleanVar() در ادامه برنامه یک برنامه نمونه که طریقه استفاده از یکی از این متغیرها در آن نشان داده  شده را می بینید: توضیح این برنامه در قسمت مربوط به entry قابل مشاهده است. آموزشهای ابزار طراحی GUI در پایتون: tkinter کار با فایلها در پایتون tkinter کار با menubutton در پایتون tkinter کار با ویجت text در پایتون tkinter کار با منوها در پایتون tkinter کار با Radiobutton در پایتون tkinter کار با checkbutton در پایتون tkinter کار با scale یا اسلایدر در پایتون tkinter کار با spinbox  در پایتون tkinter کار با combobox  در پایتون tkinter کار با message box  در پایتون tkinter کار با canvas  در پایتون tkinter کار با listbox  در پایتون tkinter کار با متغیرها  در پایتون tkinter کار با Entry  در پایتون tkinter کار با دکمه [ . . . ]

  • 2,273 بازدید
  • 0
  • 20 می, 2021
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید