برچسب: ifelse

جدید دستور شرطی if else در پایتون

فرض کنید می خواهیم اگر نمره یک دانش آموز کمتر از 10 شده اعلام کنیم که مردود شده و در غیر این صورت اعلام کنیم که قبول شده است. برای چنین کاری از دستور شرطی if else استفاده می کنیم. برنامه زیر را ببینید: در این برنامه ابتدا در متغیر score مقدار 18 را ذخیره می کنیم، که همان نمره دانش آموز است. سپس دستور if را قرار می دهیم و شرط را جلوی آن می نویسیم: Score < 10 اگر نمره کمتر از 10 باشد نتیجه این گزاره درست یا True و در غیر این صورت نتیجه گزاره غلط یا False می شود. اگر نتیجه True باشد دستورات بعد از if و قبل از else اجرا می شود. در اینجا جمله زیر نمایش داده می شود: ‘You are rejected! اگر نتیجه False باشد دستورات بعد از else اجرا می شود. در اینجه جمله زیر نمایش داده می شود: ‘You are passed!’ دقت کنید وقتی می خواهیم تعدادی دستور پشت سر هم در یک بلاک باشند و تحت شرط if اجرا شوند باید همه آنها به یک اندازه مثلا 8 تا اسپیس داخل تر از دستور if قرار بگیرند. اما دستور else: هم تراز if [ . . . ]

  • 385 بازدید
  • 0
  • 1 سپتامبر, 2023
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید