برچسب: جدول مقاومت استاندارد

جدید جدول مقاومتهای استاندارد 5%

1M 100K 10K 1K 100 10 1 1.1M 110K 11K 1.1K 110 11 1.1 1.2M 120K 12K 1.2K 120 12 1.2 1.3M 130K 13K 1.3K 130 13 1.3 1.5M 150K 15K 1.5K 150 15 1.5 1.6M 160K 16K 1.6K 160 16 1.6 1.8M 180K 18K 1.8K 180 18 1.8 2M 200K 20K 2K 200 20 2 2.2M 220K 22K 2.2K 220 22 2.2 2.4M 240K 24K 2.4K 240 24 2.4 2.7M 270K 27K 2.7K 270 27 2.7 3M 300K 30K 3K 300 30 3 3.3M 330K 33K 3.3K 330 33 3.3 3.6M 360K 36K 3.6K 360 36 3.6 3.9M 390K 39K 3.9K 390 39 3.9 4.3M 430K 43K 4.3K 430 43 4.3 4.7M 470K 47K 4.7K 470 47 4.7 5.1M 510K 51K 5.1K 510 51 5.1 5.6M 560K 56K 5.6K 560 56 5.6 6.2M 620K 62K 6.2K 620 62 6.2 6.8M 680K 68K 6.8K 680 68 6.8 7.5M 750K 75K 7.5K 750 75 7.5 8.2M 820K 82K 8.2K 820 82 8.2 9.1M 910K 91K 9.1K 910 91 9.1

  • 120 بازدید
  • 0
  • 14 نوامبر, 2023
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید