برچسب: histogram

جدید ایجاد نمودار هیسیتوگرام یک تصویر با استفاده از pillow

هیستوگرام یک نمایش گرافیکی از توزیع شدت پیکسل ها در یک تصویر است. نمایش هیستوگرام یک نمودار میله‌ای از داده‌ها است که طیفی از نتایج را در ستون‌هایی در امتداد محور x قرار می‌دهد. محور y تعداد تکرارها را در تصویر نشان می دهد که در هر دسته قرار می گیرند. هیستوگرام ها معمولاً در پردازش تصویر برای درک توزیع شدت پیکسل در یک تصویر و شناسایی الگوها و روندها در داده ها استفاده می شوند. هیستوگرام ها برای شناسایی ویژگی های زیر مفید هستند: – کنتراست contrast: محدوده شدت پیکسل در تصویر. – روشنایی brightness: روشنایی کلی تصویر. – اشباع saturation: میزان رنگ در تصویر. – وضوح sharpness: وضوح لبه ها در تصویر. هیستوگرام ها همچنین برای شناسایی مشکلات کیفیت تصویر مانند نوردهی بیش از حد، نوردهی کم و مشکلات تعادل رنگ مفید هستند. آنها می توانند به شناسایی الگوها و روندهایی در داده ها کمک کنند که ممکن است با یک بازرسی بصری ساده از تصویر آشکار نشوند. هیستوگرام ها را می توان در پردازش تصویر برای اهداف زیر استفاده کرد: – تقسیم‌بندی تصویر image segmentation: از هیستوگرام‌ها می‌توان برای تعیین آستانه تقسیم‌بندی تصویر برای جداسازی پس‌زمینه از یک شی استفاده کرد. – [ . . . ]

  • 231 بازدید
  • 0
  • 27 نوامبر, 2023
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید