برچسب: for

جدید استفاده از حلقه For در پایتون

حلقه for در پایتون نوعی حلقه است که به شما امکان می دهد یک بلوک کد را چند بار اجرا کنید. این حلقه زمانی مفید است که می دانید چند بار می خواهید چیزی را تکرار کنید، مانند چاپ یک پیام، اضافه کردن اعداد یا تکرار در یک دنباله. یک حلقه for در پایتون ساختار کلی زیر را دارد: متغیر variable برای دسترسی به عنصر فعلی دنباله استفاده می شود. دنباله sequence یک شی است که می توان آن را پیمایش کرد، مانند یک لیست، یک تاپل، یک دیکشنری، یک مجموعه یا یک رشته. کولون (:) شروع بدنه حلقه را نشان می دهد که در زیر عبارت for فرورفته است. بدنه حلقه یک بار برای هر عنصر در دنباله اجرا می شود، تا زمانی که دنباله تمام شود یا با دستور break مواجه شود. برای مثال، فرض کنید می خواهیم اعداد 1 تا 10 را با استفاده از حلقه for چاپ کنیم. می توان این کار را به صورت زیر انجام داد: تابع range دنباله ای از اعداد از 1 تا 10 را ایجاد می کند. متغیر num هر مقدار را در دنباله می گیرد و دستور print(num) آن را روی صفحه چاپ می کند. [ . . . ]

  • 232 بازدید
  • 0
  • 14 سپتامبر, 2023
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید