معرفی وبسایت کاراکیت

این وبسایت به منظور در دسترس گذاشتن تجربیات و دانسته های مربوط به جنبه های مختلف الکترونیک ایجاد شده است و قطعا کمک شما عزیزان در پیشرفت کیفیت مطالب ارایه شده تاثیر بسیاری خواهد داشت. بنابراین هرگونه نظر و انتقاد و همچنین مطالب علمی و فنی مرتبط با موضوعات این سایت با کمال میل پذیرفته شده و با نام خودتان منتشر خواهد شد.

جهت ارسال مطالب و نظرات می توانید از نشانی الکترونیکی admin@karakit.ir استفاده نمایید.

traffic exchange


!!توجه: کلیه مدارات معرفی شده در این سایت به طور عملی آزمایش شده اند!!

دسته بندی موضوعی

AVR

AVR

ARM

ARM

ANALOG

ANALOG circuits

DIGITAL

DIGITAL circuits

نرم افزار

software

مطالب متفرقه

MISCfree traffic پنل اس ام اس
karakit