سه دکمه Ctrl و Alt و Delete را فشار دهید و روی Task manager کلیک کنید.
در بالای پنجره Task manager روی لبه Performance کلیک کنید.

از گزینه های سمت چپ روی Memory کلیک کنید.

سمت راست مشخصات رم را مشاهده کنید.