ابتدا دکمه های کنترل و شیفت و اسکیپ رو با هم بگیرید.

Ctrl+Shift+Esc

پنجره task manager باز می شه

روی لبه Startup کلیک کنید.

بعد نرم افزار مورد نظر رو پیدا و روی اون کلیک کنید.

بعد پایین پنجره روی دکمه Disable کلیک کنید.