برچسب: آموزش پایتون

جدید متغیرها در پایتون

متغیرها با عملگر انتساب “=” تعریف می شوند. در واقع مقدار متغیرها را می توان بدون اعلام نوع به آنها اختصاص داد و نوع آنها می تواند در طول برنامه تغییر کند. بیایید این مساله را در قالب یک برنامه ساده امتحان کنیم: با اجرای این برنامه در خروجی این نتیجه را خواهید دید: 1 Karakit همان طور که می بینید می توان متغیرها را به راحتی بدون اعلان اولیه تعریف کرد و سپس نه تنها مقدار بلکه نوع آن را نیز می توان تغییر داد. متغیرهای عددی: سه نوع عددی در پایتون وجود دارد: Int: که اعداد صحیح هستند Float: اعداد اعشاری Complex: اعداد مختلط برای دیدن مثال برنامه زیر رابنویسید و اجرا کنید: نتیجه به شکل زیر نشان داده می شود: 5 3.14 (2+3j) به راحتی می توان متغیرهای بالا را با هم جمع و تفریق کرد و یا سایر عملیات ریاضی مجاز را روی آنها اعمال نمود. سه خط آخر برنامه را به این صورت تغییر دهید و بعد از اجرای برنامه نتیجه را ببینید: print(a + z) print(p * 2) print(z – p ) در پایتون یک تابع مفید به نام type() وجود دارد که می توان با استفاده از آن [ . . . ]

  • 246 بازدید
  • 0
  • 22 ژوئن, 2023
ادامه مطلب
pico book
برای سفارش کتاب راه اندازی رزبری پای پیکو با 15درصد تخفیف روی عکس کلیک کنید