مانند هر زبان برنامه نویسی دیگر در پیاتون نیز می توان از کاربر مقادیر ورودی مانند نام یا سن یا نمره فلان درس را به صورت ورودی دریافت نمود و به برنامه تحویل داد. دستوری که برای این کار در پایتون استفاده می شود input() است.

این دستور ورودی را از کاربر می گیرد و آن را به صورت string تحویل می دهد.

ساده ترین حالت استفاده از این دستور به شکل زیر است:

name=input()

با اجرای این دستور برنامه منتظر می ماند تا کاربر یک عبارت تایپ کند و کلید Enter را بزند. به این ترتیب عبارت به صورت یک مقدار رشته ای یا string در متغیر name ذخیره می شود و می توان در ادامه برنامه عملیاتی که لازم داریم را روی آن انجام دهیم.

نمایش پیام به کاربر موقع گرفتن ورودی

اما معمولا لازم است به کاربر بگوییم که دقیقا چه چیزی را باید وارد کند. مثلا اگر بخواهیم نامش را بپرسیم دستور را به این صورت می نویسیم:

name=input("What is your name?")

با اجرای این دستور ابتدا پیغام زیر نمایش داده می  شود:

What is your name?

و برنامه منتظر می ماند تا کاربر نامش را تایپ کند و کلید Enter را بزند و ورودی در متغیر name ذخیره می شود.

ورودی عددی

حالا فرض کنید که می خواهیم سن کاربر را بپرسیم و آن را به صورت عددی و نه رشته ای دریافت کنیم. برای این کار لازم است ورودی را با استفاده از int() به یک عدد صحیح تبدیل کنیم و در متغیر ذخیره نماییم. دستور زیر را ببینید:

age=int(input("How old are you? "))

با اجرای دستور بالا وقتی کاربر سنش را به صورت عددی وارد کند مقدار آن به صورت عدد صحیح در متغیر age ذخیره می شود.

گرفتن چند ورودی هم زمان

برای اینکه بتوانیم چند ورودی را با یک دستور input() از کاربر دریافت کنیم باید از تابع split() استفاده کنیم. به طور مثال قصد داریم نام کوچک و نام خانوادگی کاربر را بپرسیم و نمایش دهیم. برنامه زیر را ببینید:

first_name , last_name = input('please enter your first name and last name: ').split()
print('Your first name is: ', first_name)
print('Your last name is: ', last_name)

با اجرای خط اول دو ورودی پشت سر هم از کاربر گرفته می شود و به ترتیب در دو متغیر first_name و last_name ذخیره می گردد. دقت کنید که دو ورودی باید با یک کاراکتر اسپیس از هم جدا شده باشند. یعنی کاربر باید ورودی را به این صورت وارد کند:

Kara kit

و بعد دکمه enter را بزند.

سپس در دو دستور جداگانه نام کوچک و نام بزرگ با استفاده از دستور print() نمایش داده می شود که به این صورت نمایش داده خواهد شد:

Your first name is:  kara

Your last name is:  kit